Dnes je: Kalkulačky  |  Mzdy a úvery  |  Sociálne a Zdravotné  |  Sporenie  |  Investičné  |  Nehnuteľnosti  |  Iné  |  Zábavné

Príplatok k prídavku na dieťa

Prípatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa zákona o dani z príjmov.
Príplatok k prídavku je 9,96 € mesačne.

Pre viac informácii kliknite tu...