Dnes je: Kalkulačky  |  Mzdy a úvery  |  Sociálne a Zdravotné  |  Sporenie  |  Investičné  |  Nehnuteľnosti  |  Iné  |  Zábavné

Stavebné sporenie

Kalkulačka pre výpočet nasporenej sumy pri stavebnom sporení v SR. Vrátane štátnych príspevkov a výnosov zo štátnych príspevkov. → Stavebné sporenie

Výpočet nasporenej sumy pri jednorázovom vklade

Kalkulačka pre výpočet nasporenej sumy pri jednorázovom vklade s aktuálnym prehľadom poskytovaných úrokov na termínovaných vkladoch v Slovenských bankách. → Výpočet nasporenej sumy pri jednorázovom vklade

Výpočet úrokovej miery z jednorázového vkladu

Výpočet úrokovej miery z jednorázového vkladu určí ročnú úrokovú mieru po niekoľko ročnom zhodnotení vkladu.
 → Výpočet úrokovej miery z jednorázového vkladu

Výpočet nasporenej sumy pri pravidelných vkladoch

Výpočet nasporenej sumy pri pravidelných vkladoch s aktuálnym prehľadom poskytovaných úrokov na termínovaných vkladoch v Slovenských bankách.
 → Výpočet nasporenej sumy pri pravidelných vkladoch

Výpočet pravidelnej splátky k nasporeniu cieľovej sumy

Výpočet pravidelnej splátky k nasporeniu cieľovej sumy s aktuálnym prehľadom poskytovaných úrokov na termínovaných vkladoch v Slovenských bankách.
 → Výpočet pravidelnej splátky k nasporeniu cieľovej sumy

Výpočet doby sporenia k nasporeniu cieľovej sumy

Výpočet doby sporenia k nasporeniu cieľovej sumy s aktuálnym prehľadom poskytovaných úrokov na termínovaných vkladoch v Slovenských bankách.
 → Výpočet doby sporenia k nasporeniu cieľovej sumy