Dnes je: Kalkulačky  |  Mzdy a úvery  |  Sociálne a Zdravotné  |  Sporenie  |  Investičné  |  Nehnuteľnosti  |  Iné  |  Zábavné

Mzdová kalkulačka

Mzdová kalkulačka slúži na výpočet vašej čistej mzdy a jej výšky. Z hrubého príjmu vám vypočíta výšku čistej mzdy, odvody a dane.

Hrubá mzda
Odvody do poisťovní
Starobné poistenie:
Nemocenské poistenie:
Invalidné poistenie:
Poistenie v nezamestnanosti:
Zdravotné poistenie:

Odvody spolu:

Výpočet dane
Hrubý základ dane:
Odpočítateľná položka na daňovníka:
Upravený daňový základ:
Daň (19%):

Čistá mesačná mzda k výplate:

Mzdová kalkulačka - Sme.sk