Dnes je: Kalkulačky  |  Mzdy a úvery  |  Sociálne a Zdravotné  |  Sporenie  |  Investičné  |  Nehnuteľnosti  |  Iné  |  Zábavné

Nemocenské

Kalkulačka vypočíta podľa vášho príjmu a doby práceneschopnosti výšku nemocenskej dávky. → Kalkulačka na výpočet nemocenskej

Výpočet výšky ošetrovného

Táto kalkulačka slúži na výpočet výšky ošetrovného a denného vymeriavacieho základu. → Výpočet výšky ošetrovného

Výpočet materskej

Výpočítajte si výšku materského príspevku. → Výpočet materskej

Kalkulátor dávky poistenia v nezamestnanosti

Táto kalkulačka vám vypočíta dávky poistenia v nezamestnanosti.
 → Kalkulátor dávky poistenia v nezamestnanosti

Prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. → Prídavok na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa

Prípatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa zákona o dani z príjmov.
 → Príplatok k prídavku na dieťa